Seğmen Gıda, halka arz gelirini yatırımlara aktaracak

Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alan Ge­dik Yatırım, halka arz sürecin­de liderlik etti. SPK’dan alınan onay sonrası geçtiğimiz hafta yatırımcılara satışa sunulan payların satışıyla, 1 milyar 50 milyon TL kaynakla Seğmen Gıda, halka arzdan gelen bu fonu kullanarak, gelecek dö­nemde daha güçlü bir finan­sal yapıya ulaşmayı hedefliyor.

Şireket, SEGMN koduyla 4 Temmuz’da Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Halka açılmanın getirdiği avantajla sermayesini daha güçlü hale getiren şirket, bu sermaye katkısıyla mevcut te­sislerinde daha entegre ve mo­dern bir yapıya dönüşmeye, yeni yatırımlara, kurumsallaş­ma, şeffaflık ilkelerini benim­semesiyle de sonsuza uzanan bir işletme yapısına bürünme­yi başaracak konuma geçecek.

Halka arz fonu yatırımlara gidecek

Şirketin kurumsal kimliği­ni güçlendirilmesi, marka bili­nirliği ve tanınırlığının pekiş­tirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanmasını sağlayacakla­rını kaydeden Seğmen Kardeş­ler Gıda Yönetim Kurulu Üye­si Serdar Özcanlı, yine yeni yatırımlar ve ürünlerle pazar payını artırarak daha yüksek büyüme oranlarına ulaşılma­sı hedefleriyle halka arz kararı alındıklarını belirtti.

Şirketle­rinin çok güçlü bir mali yapı­sı olduğunu aktaran Özcanlı, ‘’Şirket’in finansal borçluluğu düşük seviyede olduğundan halka arzdan sağlayacağımız gelirle borç ödemeyeceğiz. Bu­nun yerine elde ettiğimiz kay­nağın yarısıyla işletme serma­yemizi güçlendireceğiz, diğer yarısını yeni yatırımlar ve yeni ekip, ekipman ve mevcut ekip­manların renovasyonları ile robotik teknolojiler gibi alan­lardaki yeni çalışmalara yön­lendireceğiz” dedi.

İlk fabrikasını 1970’li yıllarda Ankara’da açtı

Ana faaliyet konusu reçel, bal, fındık kreması, helva, ta­hin, pekmez üretimi, paket­lemesi, baharat paketleme­si ve satışı olan Seğmen Gıda, üç kardeşin el ele vermesiyle 1938 yılında temelleri atılan Seğmen Gıda, 1958 yılında ku­rulan kollektif şirketle toptan­cılığa ve küçük çaplı imalata başladı. 1970’li yıllarda ilk fab­rikasını Ankara Siteler’de kur­du. 1975 yılında gelişmiş tek­noloji ürünü makineler ithal ederek üretim kalitesini artır­dı. 1987 yılında anonim şirkete dönüşen şirkte, üretim süreci­ni yeni fabrikasında sürdüre­rek sürekli gelişim kaydetti.

Halka arzdan sağlanan önemli kaynak da büyük bir kaldıraç olacak

Seğmen Gıda’nın bir asra yaklaşan köklü geçmişi, modern üretim tesisleri, sağladığı önemli istihdam imkanlarıyla Türkiye ekonomisinin ve gıda imalat sanayisinin lokomotif şirketlerinden biri olduğunu ileten Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, “Şirket “Sektöründe dünya markası şirketlerden biri olmak” yolunda kararlı adımlarla ilerlerken, halka arzdan sağlanan önemli kaynak da büyük bir kaldıraç olacak. Biz Gedik Yatırım olarak kurumsallaşma yönünde hareket eden, yeni yatırım ve ürünlerle birlikte geleceğe yönelik sağlam adımlar atacak olan Seğmen Gıda’nın halka arzına aracılık etmiş olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu. Akpınar, 2024 yılı ve sonrasında birçok yeni halka arza liderlik etmeyi planladıklarını belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir